image

Przepisy i warunki współpracy z programem AdmiralAFF

 • ZASADY WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM ADMIRALAFF

  1. Rozpoczynając współpracę z Partnerskiego Programu AdmiralAFF, partner zobowiązuje się przeczytać i zaakceptować warunki pracy z programem.
  2. Partner daje swoją zgodę na to, że Partnerski Program może zmienić warunki i postanowienia, wcześniej nie informując o tym Partnerowi. Zasady i przepisy są opublikowane na stronie AdmiralAFF należy uważać obowiązującymi w tym momencie. Chronologia zmian regulaminu nie obowiązuje.
  3. Akceptując regulamin programu partnerskiego, Partner potwierdza swoją pełnoletność.
  4. Za zachowanie konfidencjonalnych danych, koniecznych dla wejścia do systemu Partnerskiego Programu AdmiralAFF (loginu i hasła), Partner ponosi pełną odpowiedzialność samodzielnie. Za utratę Partnerem loginu i hasła AdmiralAFF odpowiedzialności nie ponosi.
  5. Prawo odmawiać we współpracy Partnerowi bez ogłoszenia przyczyn Partnerski Program AdmiralAFF zostaje za sobą.
  6. Partner zgadza się z tym, że rozliczenia i obliczenia AdmiralAFF, dotyczące Komisji uczestnika, są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem oczywistych błędów.
  7. Partnerowi programu AdmiralAFF nie wolno używać w jakości reklamowego narzędzia rozsyłanie spamu. W przypadku naruszenia tej zasady Program Partnerski ma prawo zablokować konto Partnera i zakończyć współpracę bez wypłaty środków, co pozostało na rachunku.
  8. Partnerowi nie wolno mieć konto w kasynie Programu Partnerskiego. W przypadku naruszenia tej zasady, konta użytkownika w Programie Partnerskim i w kasynie będą zablokowane, a środki z nich wycofane
  9. Do promocyjnych narzędzi Partnerski Program nadaje tylko graficzne materiały, tekstowe towarzyszenie do niego zostaje za Partnerem. Uczestnik może korzystać z materiałów na stronach internetowych programu i w lobby kasyna, ale tylko we własnym opowiadaniu. Dosłowne kopiowanie może być przyczyną zakończenia współpracy.
  10. Partnerowi nie wolno rejestrować się na swoje konto na siebie, jak skierowania. W tym przypadku konto partnera,i konto skierowania będą zablokowane, a środki są wycofane

 • ROZWIĄZANIE SPORU

  W przypadku, jeżeli powstają sporne sytuacje, Partnerski Program AdmiralAFF gotowy rozpatrzyć i przyjąć uwagi i argumenty uczestnika obiektywnie i bezstronnie. Podjętą decyzję Partnerskim Programem w razie konfliktu należy uznać za ostateczne, zaskarżeniu ono nie nie podlega.

 • KOMISOWA STRUKTURA ADMIRALAFF

  Zarobek Partnera programu - to część czystego dochodu kasyna od graczy, przyciągniętych Partnerem. Według systemu kwalifikacji, zarobek wynosi 30%, ale ze wzrostem obrotów odsetek ten może rosnąć.

 • TRYB I TERMINY OPŁATY

  Okres raportowania programu AdmiralAFF trwa z 1 po 1 każdego miesiąca (29-31 dzień). Rozliczenie za okres raportowania odbywa się w pierwszych dniach każdego miesiąca. AdmiralAFF gwarantuje terminową wypłatę i ich przelewy na konto partnera. Wypłaty bez okresu rozliczeniowego są dostępne tylko dla uczestników VIP-programu.

 • Термины Партнерской Программы

  Kasyno - to strona internetowa, oferująca usługi w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych w sieci Internet.

  Partner (uczestnik) - użytkownik (osoba fizyczna czy prawna), rejestruje się, przyjmuje propozycję o współpracy na stronie internetowej admiralaff.com i zajmuje się reklamą usług kasyna w sieci Intrenet.

  Gracze - użytkownicy, które przeszły na stronę internetową kasyna za linkiem partnera i przeszły rejestrację.

  Partnerski program - marketingowa agencja, sprzyjająca dołączeniu zwiedzających na stronę internetową klienta, wykorzystując partnerskie schematy.

  Zarobek - komisja partnera do dochodu kasyna, otrzymanego od zaproszonych nim graczy.

  Wypłata - przelew zarobionych partnerem środków pieniężnych z jego konta w Partnerskiego programu, w zewnętrzny system płatności.

  Okres raportowania - okres czasu, w ciągu którego, zarobione partnerem środki pieniężne są gromadzone i liczone są dla późniejszej wypłaty ich do zewnętrznych systemów spłat.

  Materiały reklamowe - narzędzia, które korzystają Partnerzy, aby reklamować usługi stron internetowych, zaproponowane partnerskim programem w sieci Internet.